Fa 200/6R

Wykrawarki do naroży ze stałym (90 stopni) lub zmiennym (30-140 stopni) kątem cięcia. Maszyny wykonane z bardzo sztywnego żeliwa sferoidalnego (Meehanite®) gwarantują naszym klientom najlepsze ustawienie szczeliny cięcia i długą żywotność noży.

Fa 200/6R

Automatyczna regulacja szczeliny między nożami (europejski patent n. 1.214.004), w celu zapewnienia doskonałych cięć różnych grubości (od 1 do 6mm) bez gradu i straty czasu na dodatkowe operacje manualne.

  • Sztywność absolutna grupy tnącej jest gwarantowana przez 2 odlewy żeliwne sferoidalne z Meehanitu (650 N/mm2) zespolone w jeden blok o 3 prowadnicach, 2 kolumnach bocznych i jednej centralnej.
  • Blokada hydrauliczna która oddziałuje na 2 cylinderki hydrauliczne gwarantuje ustawienie wybranego kąta.
  • Funkcja bezpieczeństwa: kiedy noże znajdują się w położeniu blokady maszyna nie rozpocznie cięcia.
  • Grupa tnąca wyposażona w 3 prowadnice gwarantuje funkcjonowanie maszyny w sposób perfekcyjny. Żadne inne rozwiązanie techniczne nie może być porównywane z rezultatami otrzymywanymi przez Euromac. Noże dwustronne z możliwością wyboru cięcia pozytywne (początek cięcia od przodu) lub cięcie w negatywie (początek cięcia od części tylnej).
  • Funkcja cięcia na pojedynczym nożu z ogranicznikiem wewnętrznym. Cięcie wielokrotne bez limitu długości i bez przerwania ciągłości.
  • Regulator skoku pozwala na ograniczanie wysokości i wzrost liczby cięć na minutę.
  • Ochrona strefy cięcia zapewniona jest przez silną osłonę z Macrolonu.
  • Kolumny boczne i prowadnica centralna są smarowane.

Chcesz zapytać o możliwość finansowania produktu?
Napisz lub zadzwoń.

Potrzebujesz fachowego doradztwa?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.